DITA E PRODUKTEVE nën Pelister – PANAIR I PARË I PRODUKTEVE LOKALE

DITA E PRODUKTEVE nën Pelister – PANAIR I PARË I PRODUKTEVE LOKALE

Organizuar nga Komuna e Manastirit dhe grupi lokal për zhvillim rural, nën kujdesin e kryetarit Vladimir Taleski, u mbajt panairi i parë i produkteve dhe shërbimeve vendore në rajonin nën-Pelister.

   

Qëllimi i panairit është përmes promovimit dhe shitjes së produkteve tradicionale vendase për të krijuar mundësi për zhvillimin e turizmit alternativ, përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe ribrendimin e produkteve tradicionale nga rajoni, me qëllim të përmirësimit të kushteve të jetesës së popullatës rurale në rajonin nën-Pelister.

Mbi 60 fermerë vendas, zejtarë, caterierë dhe prodhues të tjerë vendas nga të katër fshatrat: Dihovo, Nizhepole, Trnovo dhe Magarevo u prezantuan në këtë panair.

 

PANAIRI I PRODUKTEVE LOKALE; SHËRBIMEVE DHE PROMOVIMI I MJESHTËRIVE TË VJETRA

Komuna e Manastirit së bashku me Forumin e Asociacionit për Iniciativën Rurale FORIN PLUS, nën kujdesin e kryetarit Taleski dhe këtë vit tradicionalisht për herë të tretë organizuan një ngjarje “DITA E PRODUKTEVE NËN PELISTER” në oborrin e Kishës Bogorodica – Trnovo.

     

Në ngjarjen e këtij viti, subjektet afariste dhe individë nga fshatrat Trnovo-Magarevo, NizhePole, Dihovo, Malovishte Capari, Rotino, Bratindol dhe fshatra të tjera nën-Pelister ekspozuan produktet e tyre. Përveç promovimit të produkteve dhe shërbimeve tradicionale vendase, u promovuan edhe artizanatet tradicionale të vjetra.

Qëllimi i ngjarjes është të përmirësojë kushtet e jetesës së popullatës rurale në rajonin nën-Pelister duke promovuar dhe shitur prodhime vendore bujqësore dhe vendase, me qëllim zhvillimin e turizmit alternativ dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.

Panairi mundëson përdorim më të madh të produkteve tradicionale në jetën e përditshme, inicimin e markave të produkteve tradicionale, forcimin e lidhjes midis popullatës rurale dhe bizneseve lokale që do të mundësojnë krijimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin ekonomik të rajonit.

http://www.bitola.gov.mk/potpelisterskiproizvodi2010/