Мониторинг на лилјаци , во соработка со Македонско еколошко друштво

Мониторинг на лилјаци , во соработка со Македонско еколошко друштво

Мониторинг на лилјаци , во соработка со Македонско еколошко друштво. МЕД/MES
🌲Активноста е во рамките на проектот “Оперативен план 2021-2023”,финансиран од фондацијта Prespa Ohrid Nature Trust – PONT