Të respektuër!

Parku Kombëtar Pelister mbulon një sipërfaqe prej 17.150 hektarësh – në një lartësi prej 927 deri në 2601 m. Bollëk me burime natyrore unike dhe është shtëpi për specie të rralla dhe endemike të kafshëve dhe bimëve. Shtigje të shumta shteg malore: Fëmijët, Historik, Gjurmët e Gurit … janë mundësi për të parë dhe provuar të gjitha bukuritë e Malit Baba dhe Pelister … dhe, për atë kënaqësi nuk ju duhet gjendje e veçantë fizike, vetëm dëshirë e mirë. Markë tregtare e Pelisterit janë ujë të shjellëtë të lumenjve dhe lumenj ku mund të shihni troftën e Pelisterit dhe Pelagonia, ujëvarat dhe liqenet malor akullnajorë – i Madh dhe i Vogël, i njohur edhe si Sytë e Pelisterit. Nëse e keni vizituar një herë Pelisterin, me siguri do të vini përsëri …