Обезбеден е ратрак за супер квалитетно подготвување на ски стазата1