Националниот парк Пелистер ја спроведе МЕТТ 4 алатката2