Мапи и Брошури

Националниот парк Пелистер нуди голем број на боршури од паркот и неговата убавина.Овие брошури можат да ви помогнат да ја најдете секоја информација која ви е потребна.Брошурите и мапите кои се достапни за јавноста можете да ги најдете во нашиот Информативен Центар.Еве еден преглед на сите достапни брошури и мапи :

 

Археолошки наоѓалишта


Просторите кои ги зафаќа Националниот Парк Пелистер се вистински палимпсест врз кој историјата постојано пишувала и натпишувала. Речиси да нема педа на планинските падини која не носи траги од поблиските и подалечните собитија ...

arheoloski1 arheoloski2

 

Цркви и Манастири


Националниот Парк Пелистер изврши облежување и уредување на пешачка патека која на сите вљубеници во природата и почитувачи на културното налседство ќе им овозможи обиколка на црквите и манастирите во потпелистерските села ...

crkva1   crkva2 

 

 

Детска Патека
 

Во оваа брошура можете да пронајдете разни активности кои се достапни за децата. Има одличен избор на патеки кои се лесни и забавни за помладата генерација ...

detska1  

 

Патека за Првата Светка Војна


Градот Битола и неговата околина во историјата многу често бил изложен на разни воени собитија. Најголемиот воен удар кој бил осетен на територијата и кој оставил најмногу впечаток во историја е Првата Светска Војна ...

war1 war2

 

 

Патека по камењарот


Патеката по камењарот е едукативно – показна стаза, којашто ги води посетителите на Националниот Парк Пелистер низ еден мошне атрактивен простор исполнет со разновидни природни убавини. По должината на патеката се среќаваат пространи шуми од молика, ретка и ендемишна флора и разни видови на релјефни облици ...

rock1