Атракции во Близина

Активностите во регионот на Пелистер и градот Битола можат да бидат интересни како за помладата така и за постарата генерација. За повеќе информација можете да ги проверите следните линкови :

www.visitbitola.info

http://www.bitolatourist.info

- Локалитетот на античкиот град - Хераклеа Линкестис, основан од Филип Втори, таткото на Александар Македонски, www.bitolamuseum.org 

- Спомен собата на Кемал Ататурк,  www.bitolamuseum.org

- Етно музејот на Јоне Евтимовски во село Подмочани - Ресен, http://www.denicamk.com/oldweb/Denica096/96-Reportaza.htm

 

 

- Збирка на реткости Филип во село Крклино - Битола

http://www.muzejkrklino.mk/index_mk.php