Помошни линкови

Водичи во планина

Планинарски дом - Големо езеро - Пелистер

МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ ЗА БИОДИВЕРЗИТЕТ

ПРЕСПА - ОХРИД - фонд на прекугранична заштита на природата

Патеки на Баба Планина 2

Натура 2000

Пелистер - Водичи

Националeн Информативен Систем за биодиверзитет

Macedonia Timeless

Националните паркови на Динарската Верига

Mакедонското еколошко друштво

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ

фондација ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА

Пелистер - можностите за скијање

Планини и временска прогноза - Пелистер

Мапа на Пелистер

iGuide - overview of Pelister

Pelister (2601m)

Macedonia Vision

Битола турист инфо

ПРЕДА плус

Пелагониски регион

Prespa News

Национален парк Галичица

Национален парк Маврово

Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министрерство за животна средина и просторно планирање

Министерство за култура