Сите Вести

Поради недостиг на храна Националниот Парк Пелистер врши прихранување на ситниот прелетен и крупниот дивеч

Поради недостиг на храна Националниот Парк Пелистер врши прихранување на ситниот прелетен и крупниот дивеч

02.02.2024 Секторот заштита и мониторинг на природните ресурси во Националниот парк Пелистер, има одредени законски денови…

Донирање новогодишни пакетчина во Дневен Центар за лица со интелектуална или телесна попреченост во Ресен

Донирање новогодишни пакетчина во Дневен Центар за лица со интелектуална или телесна попреченост во Ресен

28.12.2023 Националниот парк Пелистер донираше новогодишни пакетчина во Дневен Центар за лица со интелектуална или телесна…

Мониторинг и конзервација на клучните вредности во Националниот Парк Пелистер

Мониторинг и конзервација на клучните вредности во Националниот Парк Пелистер

28.12.2023 Со најголемо задоволство, изразуваме најискрена благодарност за фондацијата ПОНТ за поддршката низ сите изминати години…

Донирање на новогодишни пакетчина во Центарот за едукација со посебни потреби во ООУ Ѓорѓи Сугарев

Донирање на новогодишни пакетчина во Центарот за едукација со посебни потреби во ООУ Ѓорѓи Сугарев

21.12.2023 Националниот парк Пелистер донираше новогодишни пакетчина во Центарот за едукација со посебни потреби во ООУ…

Националниот парк Пелистер во зимскиот период врши прихрана на дивеч

Националниот парк Пелистер во зимскиот период врши прихрана на дивеч

14.12.2023  Во Националниот парк Пелистер, се врши прихрана на дивеч во зимскиот период (декември и јануари).…

Финансиска поддршка од фондот за природата Преспа – Охрид (ПОНТ) за набавка на нови униформи и обувки за вработените во техничкото одделение во Националниот Парк Пелистер

Финансиска поддршка од фондот за природата Преспа – Охрид (ПОНТ) за набавка на нови униформи и обувки за вработените во техничкото одделение во Националниот Парк Пелистер

11.12.2023 Подолг временски период вработените во техничкото одделение во Националниот парк Пелистер немаа добиено униформи. Благодарение…

Примопредавање на проектот поддржан од странa на INTERREG IPA Program for Cross-border Cooperation Greece – North Macedonia 2014-2020

Примопредавање на проектот поддржан од странa на INTERREG IPA Program for Cross-border Cooperation Greece – North Macedonia 2014-2020

08.12.2023 На ден 07.12.2023 год. во Националниот Парк Пелистер беше извршено примопредавање на проектот поддржан од…

Благодарност за вредната донација возило за Националниот парк Пелистер од Фондацијата за природа Преспа Охрид (ПОНТ)

Благодарност за вредната донација возило за Националниот парк Пелистер од Фондацијата за природа Преспа Охрид (ПОНТ)

06.12.2023 Со најискрени емоции и благодарност ја прифаќаме вредната донација возило за Националниот парк Пелистер од…

Работилницата на тема  Усогласување на практиките за управување со шумите пропишани во шумските планови за шумската единица „Вртушка“ со Планот за управување со НП Пелистер

Работилницата на тема Усогласување на практиките за управување со шумите пропишани во шумските планови за шумската единица „Вртушка“ со Планот за управување со НП Пелистер

05.12.2023 Работилницата на тема Усогласување на практиките за управување со шумите пропишани во шумските планови за…

Еколошка едукација со ученици од прво одделение од ООУ Даме Груев

Еколошка едукација со ученици од прво одделение од ООУ Даме Груев

02.12.2023 Запознајте го Националниот парк Пелистер Едукатори: Виолета Сотировска и Елена Џима Терзиевска Повеќе слики можете…

Одбележани 75 години национален парк “Пелистер“

Одбележани 75 години национален парк “Пелистер“

30.11.2023 Националниот парк “Пелистер“ од Битола одбележува 75 години од прогласувањето за прв национален парк во…

Сите Вести